Procesul de selecție în Grupul Țintă

Persoanele care vor completa formularul de înscriere și care vor depune un dosar complet în vederea participării în proiectul START Industry 4.0, vor trece prin procesul de selecție pentru a face parte din grupul țintă căruia îi este dedicat acest proiect. Pentru a fi selectat ca parte din grupul țintă, dosarul trebuie să conțină documente care să ateste respectarea criteriilor de eligibilitate atât ale firmei la care lucrați, cât și ale dvs.

De asemenea, în selectarea firmelor și persoanelor ce vor fi parte din grupul țintă al proiectului START Industry 4.0, se va ține cont de respectarea criteriilor de eligibilitate. Aceste criterii trebuie îndeplinite în mod cumulat, și orice firmă și persoană care îndeplinește toate criteriile de eligibilitate va fi selectată ca participant la cursul ales din cadrul proiectului.