Cum te înscrii în proiectul START Industry 4.0

Dacă îți dorești să urmezi gratuit cursurile industrial/de resurse umane/de competente antreprenoriale din cadrul proiectului START Industry 4.0, trebuie să respecți anumite criterii. Aceste criterii sunt definite ca criterii de eligibilitate pentru selectarea în grupul țintă al proiectului.

Dacă îndeplinești cumulat criteriile de mai jos, te așteptăm să completezi formularul de înscriere din josul paginii, și ulterior să-ți completezi dosarul de aplicare cu documentele necesare.

Criterii de eligibilitate pentru participarea la cursul de competențe antreprenoriale:

Pentru firme:

 •  să fie firmă înființată înainte de data
 • să aibă cod CAEN eligibil autorizat principal/secundar
 •            să fie societate de tip SRL sau SA
 • ·         sediul firmei/punctul de lucru/filiala înregistrat într-una din regiunile vizate de implementare eligibile (S-E, S-Muntenia, S-V-Oltenia și Vest)

Pentru persoane:

 • să-și conducă singur afacerea
 • să nu fi participat la un curs de competențe antreprenoriale
 • să își desfășoare activitatea într-una din regiunile de implementare eligibile (S-E, S-Muntenia, S-V-Oltenia și Vest)

Criterii de eligibilitate pentru participarea la cursuri industriale și resurse umane:

Pentru firme:

 • să fie firmă înființată înainte de data lansării proiectului
 • să aibă cod CAEN eligibil autorizat principal/secundar
 • să fie societate de tip SRL sau SA
 • sediul firmei/punctul de lucru/filiala să fie într-una din regiunile vizate de implementare eligibile (S-E, S-Muntenia, S-V-Oltenia si Vest)

 

Pentru persoane:

 •           să provină din întreprinderi care își desfășoară activitatea într-o firmă cu cod CAEN eligibil autorizat principal/secundar
 •           să fie încadrată cu CIM cu normă întreagă/parțială
 •           locul de muncă ocupat este într-una din regiunile vizate de implementare (S-E, S-Muntenia, S-V-Oltenia și Vest)
 •           ocupă o poziție de manager sau o poziție în departamentul de RU*, conform organigramei sau schemei de personal (se specifică denumirea postului ocupat în adeverința eliberată de unitate și faptul că are un CIM în vigoare)
 •          nu a participat la un  curs finanțat de UE de tip MRU/industrial

* valabil în cazul cursurilor de resurse umane